อนิเมะเรื่อง Project Itoh : Harmony (2015)

อนิเมะเรื่อง Project Itoh : Harmony (2015)

Harmony เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นไซไฟของญี่ปุ่น สร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันโดย Project Itoh ภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้นในโลกแห่งอนาคตที่ประกอบขึ้นจากสังคมที่ควบคุมโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งกำหนดให้ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อควบคุมสังคมและติดตามความผิดปกติทางการแพทย์ในมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพยนตร์อนิเมะProject Itoh : Harmony (2015)
ดูอนิเมะออนไลน์ฟรี